O mne

xxx

Čo ma priviedlo k zdravej výžive?

K zdravej výžive a projektu Vitamíny s příběhem ma priviedli vlastné zdravotné problémy. Pred niekoľkými rokmi mi bola zistená histamínová intolerancia. Začiatky boli veľmi ťažké, symptómy postihli celý môj organizmus, ktoré ma na dlhú dobu vyradili z bežného života.

Časom som prichádzala na to,  že dnešná moderná medicína nie je až taká vyspelá, čo znamenalo, že na klasickú medicínu  sa veľmi spoliehať nedá. Postupne som zisťovala, že priemyselne spracované potraviny, plné chemických preparátov, aditív, chemických farbív, zahusťovadiel, emulgátorov a konzervantov nie je to, čo mi pomôže, že týmto smerom cesta k uzdraveniu nevedie. Rozhodla som sa zobrať zdravie do vlastných rúk s myšlienkou, že musí predsa existovať spôsob ako dostať histamín pod kontrolu a naštartovať organizmus k ozdraveniu. 

Uvedomila som si, že je treba spomaliť, ubrať zo životného tempa, je potrebné určiť si priority, čo je dôležité a čo nie je dôležité, čo chcem dosiahnuť a hlavne ako to chcem dosiahnuť. Nekonečné pátranie po informáciách, výsledkoch vedeckých výskumov, prečítaní množstva odbornej literatúry som zistila, že rozumieť svojmu telu, naučiť sa počúvať čo mi chce povedať, že zmena v jedálničku a stravovacích návykoch, že priemyselne vyrábané potraviny je potrebné nahradiť prírodnými, zdravšími, čerstvými, kvalitnými bez aditív, konzervantov, emulgátorov, zahusťovadiel a inej chémie,jednoducho živou stravou, uprednostňovať zdravé potraviny a suroviny ktoré sa urodia v našom zemepisnom pásme a zmena celkového životného štýlu sú kľúčom k lepšiemu zdraviu.

Práve tieto moje skúsenosti rozhodli, akým smerom sa chcem v budúcnosti uberať. Dlho som „koketovala“ s možnosťou zmeny v pracovnom živote, či vymeniť istotu za neistotu. Po zrelej a racionálnej úvahe padlo rozhodnutie venovať sa tomu čo považujem za zmysluplné a prospešné nielen pre seba, svoju rodinu ale aj pre širokú verejnosť. Po viac ako 33 rokoch som ukončila prácu v bankovníctve a naplno sa začala venovať zdravej výžive a zdravému životnému štýlu. Táto oblasť je veľmi pestrá, zaujímavá a v súčasnej dobe veľmi aktuálna a žiaduca. K tomu, aby som mohla svoje poznatky, vedomosti a vlastné skúsenosti posúvať a odovzdávať ďalej, bolo potrebné ich „zoficiálniť.“

Získala som vzdelanie v oblasti zdravej výživy a výživových smeroch, participujem na česko-slovenskom projekte Vitamíny s příběhem, s.r.o ako odborný poradca, som členkov Zväzu ekologických poľnohospodárov PRO-BIO ligy, členkou prestížnej spoločnosti Aliance výživových poradců, členkou švajčiarskej záujmovej skupiny Schweizerische Interessengemeinschaft Histamin-Intoleranz (SIGHI). Pozrela množstvo videorozhovorov, preštudovala mnoho vedeckých publikácií a testov. K homocysteínu som sa dostala počas „samoštúdia“ kedy som sa stretla s literatúrou a neskôr aj videorozhovormi MUDr. Karola Erbena a Prof.RNDr. Anny Struneckej, DrSc., ktorých témou je biochemické zdravie, homocysteín a jeho vyšetrenie, prevencia kardiovaskulárnych ochorení a civilizačných chorôb. Súvislosti, ktoré MUDr. Karel Erben a Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prezentujú mi pripadajú celkom logické a tak som začala od seba. Absolvovala som vyšetrenie homocysteinu a začala užívať vitamínové doplnky. Po 2  mesačnej vitamínovej kúre sa moje hodnoty homocysteinu v krvi dostali na fyziologickú úroveň. 

Zdravá výživa a homocysteín kráčajú ruka v ruke. Všetky tieto súvislosti ma doviedli k projektu Vitamíny s příběhem. Myšlienka prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému a vzniku civilizačných ochorení ma nielen zaujala, hodnotím ju ako veľmi prospešnú a v dnešnej modernej dobe potrebnú vec. Veď ako hovorí MUDr. Karol Erben „zdravie je náš najväčší majetok“ a preto si zasluhuje našu pozornosť a starostlivosť. Spoluprácou na projekte Vitamíny s příběhem ktorý vedie Mgr. Michaela Verde Beitlová, bývalá onkologická pacientka vidím priestor na previazanie teoretických vedomostí, osobných skúseností a praxe, priestor na prevenciu a osvetu, šancu na zlepšenie zdravia ľudí. 

Spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť výchove v otázkach významu stravovania. Mojim cieľom je prispievať  prírodnými prostriedkami k zlepšeniu zdravia a vyzdvihovať význam zdravej výživy. 

Mojou víziou je podieľať sa svojou činnosťou na znižovaní kardiovaskulárnych a civilizačných ochoreniach systematickou výchovou verejnosti a vedením k skutočným hodnotám. Udržať  si zdravie do relatívne vysokého veku je možné len kladným a zodpovedným prístupom k sebe samému. V druhom rade je to prevencia a osveta ktorá je veľmi dôležitá  pri znižovaní rizika vzniku kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení. Treba si uvedomiť, že prevencia je vždy lacnejšia ako samotná liečba.   Som presvedčená, že cesta, ktorou som sa vybrala je správna a hlavne má zmysel.

                                                                                                                                 Mgr. Janka Blažejová

                                                                                                          Váš sprievodca zdravím 

Skúsenosti

Vitamíny s príbehom

Oslovil ma projekt Vitaminy s příběhem, ktorý vznikol na podnet Mgr. Michaely Verde Beitlovej, ktorého činnosť je založená na prírodných zákonoch o homocysteíne a jeho vplyvu na ľudské zdravie. Cieľom projektu je odovzdávať vedomosti, ktoré pomáhajú zlepšovať a udržať si zdravie, ako predchádzať kardiovaskulárnym a civilizačným ochoreniam. Poradenstvo prebieha prostredníctvom poradní k homocysteínu v Českej a Slovenskej republike. V roku 2017 som absolvovala seminár so záverečnou skúškou na základe ktorej som získala oprávnenie poskytovať toto poradenstvo v Slovenskej republike.

Výživa pri cukovke

V roku 2017 som absolvovala školenie Výživa pri cukrovke prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti ATAC spol. s r. o. pod vedením Mgr. Martina Jelínka. Naučila som sa ako sa správne stravovať pri cukrovke 2.typu pri dodržovaní všeobecných pravidiel, ako zostaviť jedálniček tak, aby jedlo zodpovedalo daným pravidlám a zároveň chutilo. V teoretickej rovine som získala vedomosti prečo a ako vzniká cukrovka 2.typu, prečo je cukrovka nebezpečné ochorenie, možnosti vyliečenia pomocou úpravy jedálnička.

Aliance výživových poradcú

Dňa 1.11.2018 som sa stala právoplatných členom prestížnej spoločnosti Aliance výživových poradcú. Aliance výživových poradcú  združuje dietológov, poradcov výživy, poradcov vo wellness centrách, fyzioterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, zdravotné sestry, lekárnikov, pracovníkov vo fitness, pracovníkov v gastronómii a pod.  Zmyslom Aliance a jej činnosti je, aby sa členovia vo svojej praxi riadili Kódexom výživového poradcu, zásadami správneho, kvalifikovaného a etického  poradenstva.

Predstavenie

V roku 2016 som absolvovala certifikovaný kurz Poradca pre výživu a suplementáciu prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti ATAC spol. s r. o. pod vedením Mgr. Martina Jelínka, ktorého považujem za absolútnu špičku v oblasti praktického komplexného vzdelávania v oblasti zdravej výživy a životného štýlu. Počas štúdia som získala vedomosti v oblasti biochémie potravín, výživových hodnôt potravín, spracovania potravín, redukčnej výživy, detoxikácie, prevencii civilizačných chorôb, alternatívnych smeroch vo výžive, určenia metabolických typov, psychologickej výživy (anorexia, bulímia), fyziológie trávenia a vstrebávanie a stavby vnútorných orgánov. Naučila som sa stravovanie vnímať z holistického celostného pohľadu. V praktickej časti som nadobudla zručnosti ako pracovať s jednotlivými potravinami a kombinovať ich v receptoch pri zostavovaní jedálnička a zároveň vyhodnocovať ich vlastnosti a charakteristiky.

Vegetariánstvo a vegánstvo

V roku 2017 som absolvovala certifikovaný kurz Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti ATAC spol. s r. o. pod vedením Mgr. Martina Jelínka. V teoretickej rovine som získala poznatky čo je to vegetariánstvo, vegánstvo a ich odnože lakto-ovo-vegetariánsto, vitariánstvo, aké sú pozitíva a negatíva tohoto výživového smeru, aké sú pravidlá fungovania metabolizmu. V praktickej časti som získala zručnosti pri zostavovaní jedálnička pre dospelú populáciu a deti, ako nastaviť vegetariánsky jedálniček aby bol vyvážený, aké potraviny uprednostňovať, ako tento výživový smer použiť v prevencii civilizačných ochorení.

Združenie PRO-BIO Liga

V roku 2017 som sa stala členkou združenia PRO-BIO Ligy, ktorá je samostatnou pobočkou najväčšieho českého spolku ekologických hospodárov Svazu ekologických zemědelcú PRO-BIO Šumperk. Poslaním tohto združenia je spotrebiteľskú verejnosť informovať a chrániť, prispievať k zmenám v spotrebiteľských návykoch, zvyšovať ekogramotnosť a prispievať k celoživotnému vzdelávaniu.