Individuálny výživový program

Individuálny výživový program 

Cena 50,- €

Program je vhodný pri zdravotných ťažkostiach vyžadujúcich úpravu stravovania, pri znížení, zvýšení hmotnosti, potravinových intoleranciách (lepok, laktóza, fruktóza), SIBO. Program je vhodný pri prevencii vzniku kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení.

Zameriame sa na:

analýzu zdravotných ťažkostí

anamnézu a diagnostiku

vyhodnotenie doterajšieho zloženia stravy

analýzu životného štýlu

vykonanie zmeny spôsobu stravovania podľa zdravotných ťažkostí

odporúčania

Viac informácií o individuálnom programe sa dočítate TU

 

Individuálny výživový program - Kontrolná konzultácia 

Cena 40,- €

Kontrolná konzultácia nadväzuje na vstupnú konzultáciu a odporúčame ju po 15 – 21 dňoch od zavedenia zmien. Jej význam spočíva vo vyhodnotení pozitív a negatív zavedených zmien, ako zmeny ovplyvnili Vaše ťažkosti či sa uberáte správnym smerom. V prípade potreby spoločne vykonáme opätovnú úpravu v skladbe stravovacieho režimu.