16 argumentov pre ekologické poľnohospodárstvo

16 argumentov pre ekologické poľnohospodárstvo

Čo si máme predstaviť pod pojmom ekologické poľnohospodárstvo? Medzi vyznávačmi kvalitnej stravy často skloňovaný termín.

V krátkosti by sme mohli ekologické poľnohospodárstvo definovať ako systém, ktorý šetrí životné prostredie, používa šetrný spôsob ničenia škodcov, burín a chorôb, nepoužíva žiadne syntetické pesticídy, herbicídy. Pri chove zvierat kladie dôraz na ich wellness, dbá na celkovú pohodu a harmóniu agroekosystému.

Tu je 16 argumentov pre BIO produkty:

1. BIO obsahuje viac nutričných hodnôt, je teda výživnejšie. Biomlieko obsahuje viac omega-3 mastných kyselín, bioovocie a biozelenina obsahujú viac zdraviu prospešných látok.

2. Bio produkty sú bezpečnejšie. Listová biozelenina obsahuje podstatne menej dusičnanov, bioprodukty neobsahujú rezidua pesticídov a žiadne nedovolené látky. Rastliny z ekologického pestovania nie sú striekané chemickými preparátmi. Proti muchám, plevelu, škodcom sa používajú rastlinné postreky.

3. Produkty označené s logom BIO sú zárukou. Biopotraviny nie sú umelo prifarbované a aromatizované. Pri výrobe štiav sa nepoužívajú koncentráty. Bio produkty si zachovávajú svoje prírodné vlastnosti.

4. BIO pracuje bez GMO (geneticky modifikovaných) technológií. V ekologickom poľnohospodárstve sú zakázané geneticky modifikované rastliny, zvieratá a iné pomocné látky.

5. BIO je zásadové. Ekopoľnohospodári používajú bioosivo, nakupujú zvieratá z ekologického chovu, každý nový ekologický podnik musí prejsť dvojročným obdobím. Produkty z tohto prechodného obdobia sú označované zvláštnym spôsobom. Zvieratá sú chované bioproduktami, ekofarma tvorí jeden celok.

6. BIO je skutočné BIO. Bio produkty sú chránené zákonom a to rovnako domáce ako aj zahraničné produkty. Ekopoľnohospodári sú pravidelne kontrolovaní aspoň 1 x ročne a aj vykonávaním tzv námatkových kontrol, pričom všetky kontrolné orgány musia byť držiteľom certifikátu, ktorý udeľuje ministerstvo poľnohospodárstva.

7. Zvieratá v ekologickom poľnohospodárstve sú chované prirodzeným spôsobom. V ekopoľnohopodárstve nie je dovolený prenos embrií, teda každá krava porodí vlastné teliatko a pije materské kravské mlieko. Nie sú chované sušeným mliekom. Zvieratá nie sú dopované antibiotikami ani inými preparátmi.Prasiatka majú voľný výbeh, rovnako ako sliepky, kuriatka sa chovajú pomaly, preto kosti spevnejú a môžu uniesť svoju váhu. Všetky zvieratá majú teda voľný výbeh, kde spásajú trávu.

8. Liečba zvierat z ekologického hospodárstva je liečba šetrným spôsobom. Ekologický poľnohospodári a veterinárni lekári používajú pri liečbe ekologických zvierat predovšetkým prírodné preparáty a ak musia použiť syntetické prostriedky, tak platí pre nich dvojnásobná ochranná lehota.

9. Vtáctvo chráni BIO. Vtáci dávajú prednosť biologickým sadom, na okrajoch ekologických polí bol zistený výskyt o 25% viac ako pri konvenčných poliach.

10. BIO podporuje užitočné organizmy. V ekologickom poľnohospodárstve žije o 50% viac dažďoviek ako v konvenčných pôdach. Dažďovky sú veľmi dôležité pre agroekologiu, pretože zlepšujú mnoho pôdnych vlastností. V pôdach ekologického poľnohospodárstva žije dvojnásobný počet pavúkov ako v konvenčnom poľnohospodárstve. Pavúci sú užitoční, pretože sa živia rôznymi škodcami.

11. BIO podporuje druhovú pestrosť rastlín. Plochy v ekologickom poľnohospodárstve sú mnohotvárnejšie, je na nich o 85% viac rastlinných druhov, väčší počet vtáctva, o 1/3 viac netopierov, o 17% viac pavúkov a o 5% viac druhov vtáctva. Ekologickí poľnohospodári hospodária na menších poliach väčším podielom zelených plôch a väčším počtom druhov rastlín.

12. BIO znamená starostlivosť o pôdu. Pôdy v ekologickom poľnohospodárstve majú lepšiu štruktúru, ekologické sady a vinice sú trvalo zatrávnené, rastliny sa pestujú na prirodzenej pôde, orná pôda lepšie odoláva erózii.

13. BIO chráni vodu a vodné zdroje. Ekologickí poľnohospodári hnoja pôdu tak, aby neznečisťovali podzemné vody, chránia rieky a jazerá, znižujú množstvo dusičnanov v podzemných vodách.

14. BIO šetrí energiu. V ekologicky hospodáriacich podnikoch je výdaj energie o 30 až 50% nižší, biozelenina neplytvá olejom na kúrenie to zn. že napr. v skleníkov v zime udržujú teplotu nad bodom mrazu.

15. BIO prispieva k stabilizácii klimatických podmienok. Ekologické pôdy ukladajú menšie množstvo uhlíku do humusu. Tak sa obmedzuje nárast atmosférického CO2, čo je prínosom pre stabilizáciu klímy. Ekologické poľnohospodárstvo znižuje množstvo amoniaku, pretože na plochách sa chová menej zvierat.

16. BIO je sociálne. Ekologické poľnohospodárstvo znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť, vyškoľuje sa viac ekologických pestovateľov, ekologický pestovatelia a poľnohospodári sa viac stotožňujú s vlastnou prácou a poskytuje im väčšiu spokojnosť.

Zdroj: www.bioinstitut.cz