NA ROZKLADE HISTAMÍNU sa podieľajú DVA ENZÝMY

NA ROZKLADE HISTAMÍNU sa podieľajú DVA ENZÝMY

Histamín a biogénne amíny sú látky prírodného pôvodu, vznikajú z aminokyselín, buď priamym pôsobením baktérií, alebo fermentáciou pôsobením mikroorganizmov, výsledkom ktorého je zrenie, kvasenie. Histamín vzniká z aminokyseliny histidín za pomoci enzým histidáza. V ľudskom organizme rozkladá histamín a biogénne amíny enzým diaminooxidáza (DAO) a histamín N-methyltransferáza (HNMT).

Enzým diamínooxidáza (DAO) sa podieľa na rozkladaní exogénneho histamínu a biogénnych amínov prijatých stravou, produkuje sa hlavne v črevnej sliznici. Druhý enzým histamín N-methyltransferáza (HNMT) rozkladá vlastný vnútorný histamín a nachádza sa v obličkách, pečeni, v centrálnom nervovom systéme (CNS) a v sliznici priedušiek. Približne 70% histamínu sa rozkladá pomocou HNMT a ostatný histamín sa rozkladá za pomoci DAO. Ak je tvorba a aktivita enzýmov nedostatočná, môžeme pozorovať rôzne príznaky, ktoré postihujú všetky systémy v organizme.

Okrem spomenutých enzýmov existujú ešte 2 ďalšie cesty degradácie histamínu a to, acetylácia histamínu na acetylhistamín (v stolici sa histamín rozkladá na acetylhistamín) a hydroxylácia histamínu na kyselinu hydantoínpropiónovú (vitamín C môže byť kofaktorom hydroxylačných reakcií, ktoré premieňajú histamín na kyselinu hydantoínpropiónovú).

V krátkosti si popíšeme enzýmy jednotlivo.

Tvorba enzýmu DAO je závislá na dostatočnom prísune určitých látok. DAO obsahuje stopový prvok meď a k správnej tvorbe potrebuje pomocnú látku-kofaktor vitamín B6. Je preukázané, že väčšina ľudí s narušenou tvorbou enzýmu DAO má nedostatok prvku medi a vitamínu B6. Významne pomáha aj vitamín C v dennej dávke od 1g až 3 g a tiež kyselina kromogliková, ktorá pomáha regulovať hladinu histamínu v tkanivách a zabraňuje uvoľňovaniu histamínu. Okrem úpravy hladiny histamínu táto kyselina priaznivo pôsobí pri atopických dermatitídach, migrénach, plynatosti, bolestiach brucha. Kyselinu kromoglikovú alebo jej derivát obsahuje liek NALCROM, ktorý často predpisujú lekári špecialisti pri intoleranciách. .

Na zisťovanie hodnoty DAO existujú protichodné odborné názory. Podľa odborníkov sa intolerancia na histamín zisťuje niekoľkými spôsobmi:

1.    Zisťovaním hladiny histamínu v krvi – tento spôsob je často problematický z dôvodu krátkeho polčasu rozpadu.

2.    Zisťovaním hladiny histamínu v stolici.

3.    Zisťovaním hladiny histamínu a jeho metabolitov v moči.

4.    Zisťovaním tvorby a aktivity DAO v krvi.

Podľa zistení, na Slovensku sa vykonáva len vyšetrenie kvantita a aktivita DAO z krvi.

Zdravá fyziologická hladina DAO predstavuje hodnotu vyššiu ako 10 U/ml alebo vyššiu ako 80 HDU/ml krvi. Normálna hladina histamínu predstavuje hodnotu nižšiu ako 75 ng/ml krvi. (Inštitút lekárskej diagnostiky IMD Berlín-Postupim GbR)

Na strane druhej existuje odlišný názor na diagnostiku DAO. Podľa Dr. Kai Wiemera, hlavného lekára pre vnútorné lekárstvo, gastroenterológiu a interné lekárstvo v Nemocnici sv. Alžbety v Hertene, je len ťažké diagnostikovať histamínovú intoleranciu, pretože zatiaľ neexistuje test, ktorý by jednoznačne dokázal intoleranciu na histamín. Príznaky, ktoré sprevádzajú histamín sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach a udávajú ich aj pacienti, ktoré majú normálnu tvorbu aj aktivitu DAO. Dr. Kai Wiemer hovorí, že vyšetrovacia metóda DAO nemá až tak spoľahlivú výpovednú hodnotu a v diagnostike intolerancie na histamín vidí niektoré problémy, ktoré spočívajú v odlišných metódach testovania jednotlivých laboratórií, v správnej manipulácii s odobratou krvou a neexistujú žiadne dôkazy vo vedecky uznávanej literatúre, že hodnota DAO je spoľahlivou metódou zisťovania intolerancie na histamín.

Nedostatočná tvorba a aktivita DAO môže mať primárnu – genetickú alebo sekundárnu- získanú formu. Veľmi často sa v praxi stáva, že lekár na základe nízkej hodnoty DAO vyhodnotí, že ide o histamínovú intoleranciu bez ďalšieho zisťovania možného ochorenia podľa príznakov, ktoré udáva pacient. Dôsledkom je, že veľa pacientov sa stravuje nízkohistamínovo a aj napriek tomu problémy a prejavy pretrvávajú, ba sa môžu aj zhoršiť. V takomto prípade treba pátrať, aké ochorenie má vplyv na tvorbu a aktivitu DAO. Ak sa teda zistí nižšia alebo nízka tvorba a aktivita DAO a aby sa odlíšila sekundárna forma od primárnej, je potrebné vykonať genetický test. Tiež sa odporúča zistiť hladiny vitamínov a minerálnych látok, najmä medi, vitamínu B6, vitamínu C, hladiny homocysteinu, ktorý sa v dôsledku nedostatku vitamínu B6 nemôže správne metabolizovať na neškodnú látku methionin, následkom čoho vzniká zápal, ktorý negatívne ovplyvňuje tvorbu a aktivitu DAO. Ak genetický test preukáže, že ide o primárnu formu, je nevyhnutné doživotne dodržiavať prísny nízkohistamínový stravovací režim. Ak sa preukáže, že znížené hodnoty DAO nie sú genetického pôvodu, je potrebné, aby lekári spolupracovali a hľadali príčinu primárneho ochorenia, ktoré spôsobuje sekundárnu histamínovú intoleranciu.

Tvorba enzýmu histamín N-methyltransferáza môže byť ovplyvnená geneticky, ale aj vplyvmi z vonkajšieho prostredia.

Rozdiel medzi nedostatkom DAO a nedostatkom HNMT spočíva vtom, že príznaky z nedostatku DAO sa objavujú nárazovo a príznaky z nedostatku HNMT na neprejavia bezprostredne po jedle alebo faktora, ktorý spustil reakciu. Ak je enzým HNMT nefunkčný, príznaky postihujú pečeň, sliznicu priedušiek a mozog. Enzým HNMT sa vyskytuje v bunkách a preto jeho hladinu a aktivitu nie je možné zmerať. Histamínová intolerancia z dôvodu nedostatku enzýmu HNMT sa dá diagnostikovať len genetickou cestou otestovaním génu C314T, ktorý znižuje aktivitu až o 50%. Enzým HNMT sa spája s histamínom, ochoreniami ako astma a atopický ekzém. Okrem toho aj mnohé lieky a H1 antihistaminiká sú blokátorom HNMT.( Inštitút lekárskej diagnostiky IMD Berlín-Postupim GbR)

Aký je záver?

Namerané hodnoty DAO sú len orientačnou hodnotou. Veľa pacientov udáva príznaky, ktoré postihujú takmer všetky systémy organizmu napriek tomu, že hodnoty DAO, tvorba aj aktivita sú normálne, zdravé. Ak sa vylúčia iné ochorenia, ktoré môže sprevádzať histamín a príznaky pretrvávajú, je potrebné podstúpiť genetický test, ktorý pomôže identifikovať formu intolerancie na histamín či ide o primárny alebo sekundárny charakter.

 

 

https://www.mein-allergie-portal.com/fachbeirat/352-fachbeirat.html

https://www.chemie.de/lexikon/Diaminoxidase.html

https://www.imd-berlin.de/fachinformationen/diagnostikinformationen/histamin-intoleranz.html

https://www.mein-allergie-portal.com/histaminintoleranz/950-histaminintoleranz-diagnose-welche-tests-sind-sinnvoll-welche-nicht.html