Pesticídy v potravinách

Pesticídy v potravinách

Často sa stretávame s pojmom pesticídy, herbicídy, insekticídy. Čo to vlastne je, ako sa nás to dotýka, kde všade sa môžeme s touto chémiou stretnúť a ako môžu tieto chemické preparáty ovplyvňovať naše zdravie a naše bytie sa pokúsim v stručnosti zhrnúť v tomto krátkom článku.

Čo sú pesticídy?

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa používajú na ničenie, odpudzovanie živočíšnych škodcov, hmyzu, húb, plesní, vírusov, buriny ale zároveň ničia aj užitočné organizmy. Škodlivosť pesticídov spočíva v tom, že používaním sa uvoľňujú do pôdy, ovzdušia, životného prostredia a ich úlohou je zničiť živé organizmy. Napríklad pri postrekovaní rastlín, stromov sa vetrom, pôdou ale aj vodou dostávajú do plodín, následne do potravín. Časom sa pesticídy menia na metabolity, ktoré sú často nebezpečnejšie ako samotné pesticídy. Medzi najviac ohrozený živočíšny druh patrí človek.

Na čo sa pesticídy používajú a čo spôsobujú?

Pesticídy sa používajú v poľnohospodárstve s cieľom zvýšiť výnosnosť plodín a zároveň minimalizovať množstvo vynaloženej práce. Pesticídy sa nachádzajú v ovocí, zelenine, obilí, víne, v živočíšnych výrobkoch ako mäso, mlieko.

Je znepokojujúce, že za posledných 10 rokov sa zvýšilo používanie pesticídov v Európe viac ako na dvojnásobok. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa všetky druhy pesticídov považujú za nebezpečné. Na konferencii European Respiratory society v r. 2007 boli odprezentované výsledky štúdii, ktoré potvrdzujú, že používanie pesticídov zvyšuje riziko ochorenia dýchacieho systému, Parkinsonovu chorobu. Kanadskí vedci preukázali, že pesticídy môžu byť prepojené s rakovinou, leukémiou a malígnym lymfónom.

Je faktom, že používaním pesticídov v pôdach sa stávajú čoraz viac znečistené a plodiny, ktoré na nich rastú a majú oveľa menej živín. Pesticídy sa v pôde rozkladajú pomaly a dlhý čas zostávajú v pôde. Čím sa pomalšie rozkladajú, tým napáchajú väčšie škody.

Je potrebné spomenúť, že problémom sa stáva aj nadpoužívanie pesticídov. Riziko je v tom, že čím viac sa pesticídy používajú, tým viac sa škodcovia stávajú voči nim rezistentní a to je dôvod, prečo sa vyvíjajú čoraz agresívnejšie preparáty. Samozrejme táto skutočnosť má dopad na prírodu, životné prostredie a človeka. Prijaté pesticídy v potravinách človekom sa ukladajú do podkožného tuku, čo môže spôsobiť zdravotné problémy ale aj vznik rakovinových nádorov.

Ďalším rizikom sú kontaminované ryby a zvieratá, ktoré žijú v kontaminovaných vodách a pijú kontaminovanú vodu a živia sa kontaminovanými rastlinami. Človek konzumáciou kontaminovaného mäsa a rastlín absorbuje pesticídy, čím hladina tejto chemickej látky v jeho organizme môže byť vyššia ako sa jej nachádza v danej potravine.

Používanie pesticídov v Európskej únii.

Európsky parlament a Rada (ES) v Nariadení č. 396/2005 stanovila pre používanie pesticídov určité limity vo vode a potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, avšak zatiaľ sa nezohľadňuje dlhodobý vplyv a vzájomné pôsobenie chemických preparátov , ktoré sa bežne v surovinách a potravinách nachádzajú.

Európska únia prostredníctvom nariadení organizuje kontroly pesticídov v potravinách na európskom trhu, Slovenská republika je povinná plniť tento kontrolný program Európskej únie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povolených hladín pesticídov v surovinách, v zelenine, ovocí a potravinách. Kontroly majú význam, pretože na trh sa dostáva ovocie, zelenina a potraviny z tretích krajín v ktorých kontrola pesticídov je veľmi slabá.

Podľa Európskej únie sa každý rok uvoľňuje do pôdy a životného prostredia viac ako 200 tisíc ton pesticídov.

Ktoré potraviny sú najviac ohrozené?

Medzi najproblematickejšie potraviny patrí ovocie a zelenina, ovocie je ohrozené viac ako zelenina.

V tomto ovocí sa pesticídy nachádzajú takmer vždy: ananás, jablká, čerešne, hrušky, broskyne, banány, marhule, slivky, jahody, hrozno, čučoriedky, citrusové ovocie ako grapefruity, mandarinky, pomaranče, citróny, limetky.

V zelenine: špenát, paradajky, uhorky, brokolica, mrkva fazuľa.

V plodinách a potravinách z produkcie slovenských výrobcov sa pestícídy nachádzajú v najnižšej miere.

Ktoré ochorenia sú spájané s pesticídmi?

Autizmus, poruchy učenia, vrodené poruchy, obezita, respiračné problémy, astma, Parkinsonova a Alzheimerova choroba, cukrovka, leukémia, rakovina.

Pesticídy spôsobujú aj ochorenia nervového systému.

Používanie pesticídov v poľnohospodárstve , v domácnostiach je spájané s mnohými ochoreniami, ktoré sa nemusia prejaviť hneď ale s odstupom času, preto by sme sa mali pesticídom vyhýbať tak ako je to len možné.

Ako sa pesticídom čo najviac vyhnúť?

Kupujte potraviny a suroviny v BIO kvalite. Produkty BIO nemôžu obsahovať chemické látky pesticídov a iných chemických preparátov a navyše suroviny, z ktorých je potravina vyrobená musí obsahovať aspoň 95% surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. BIO výrobcovia pri výrobe a pestovaní plodín musia dodržiavať všetky pravidlá a legislatívne normy SR a Európskej únii a sú pravidelne kontrolovaní štátnymi orgánmi. BIO zelenina a ovocie obsahuje o 40% viac antioxidantov a rovnako viac minerálov a vitamínov. Treba byť však obozretný pri BIO potravinách pochádzajúcich z tretieho sveta, ktoré môžu obsahovať pesticídy. Pri kupovaní si treba všímať nielen označenie BIO kvalita ale aj z ktorej krajiny potravina pochádza.

Používajte filtrovanú vodu.

Eliminujte pesticídy čo najviac vo vašej domácnosti.

Ovocie a zeleninu môžete aspoň čiastočne zbaviť pesticídov tak, keď zeleninu a ovocie namočíte do roztoku jablčného octu a vody v pomere 1 diel octu : 9 dielov vody, necháte zopár minút v tomto kúpeli, ovocie a zeleninu opláchnite čistou vodou. Pozor, nepoužívajte pri krehkom ovocí ako jahody, maliny apod.

spracovala: Janka Blažejová

Zdroj :cepta.sk, martinchudy.sk

foto: Európska únia