Homocystein a civilizačné ochorenia

Homocystein a civilizačné ochorenia

 

Cholesterol je známy ako rizikový parameter vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Vyšetrenie jeho hladiny sa stalo rutinou. Jedným z rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení je homocysteín, ktorý však nie je známy pre väčšinu ľudí, ale ani pre mnohých lekárov. Odborníci ho nazývajú aj druhým cholesterolom a svojou toxicitou sa stáva pre naše zdravie nebezpečnou veličinou.

 

Poznáte svoju hladinu homocysteínu? Viete, že jedným z rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení je práve toxický homocysteín? Chcete sa o homocysteíne dozvedieť viac? Príďte medzi nás do Novej Dubnice, porozprávame sa o tom, čo je homocysteín, ako pôsobí jeho toxicita na náš organizmus, aké ochorenia sa môžu rozvinúť pokiaľ si zdravú hladinu nestrážime, ako a kde si nechať vyšetriť hladinu homocysteínu, čo môžeme urobiť preto, aby sme si zabezpečili zdravú hladinu homocysteínu v krvi.

Teším sa na vás.

Informácie a rezervácia : 0908 464 530