Homocystein a civilizačné ochorenia

Homocystein a civilizačné ochorenia

Jeden z rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení je odborníkmi považovaný homocystein - druhý cholesterol. Príďte medzi nás 31.10. do Trenčína, dozviete sa ako predchádzať toxicite homocysteinu, ako si udržať zdravie v dobrej kondícii.

 homocystein, prednáška, civilizačné ochorenia

Na prednáške sa dozviete čo je Homocystein. Nazýva sa aj druhý cholesterol. Prečo vzniká. Ako jeho zvýšená hladina ovplyvňuje naše zdravie. Kto je najviac ohrození jeho toxicitou. Aké hladiny sú zdravé. Zvýšená hladina homocysteinu je možnou príčinou vzniku civilizačných ochorení. Ako znížiť jeho hladinu a mnoho iného.

„Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba“

Tešíme sa na vás.

Prednáša  Mgr. Janka BLAŽEJOVÁ

www.minevita.sk

Kontakt, info a rezervácia : 0908 464 530