EKO značky

EKO značky

Označenie bioproduktu/ekoproduktu alebo biopotraviny/ekopotraviny je možné len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom. Označenie musí obsahovať:

1. grafický znak s písomnou skratkou „EKO“ alebo „BIO“,

2. slovné označenie „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve“,

3. číselný kód certifikačného orgánu (SK-BIO-002), (SK-BIO-003).

1 

V Slovenskej republike sa môžeme stretnúť s biopotravinami a bioproduktmi Českej republiky, ktoré sú označené znakom zelenou zebrou so slovným označením a vyzerá takto:

2 

Od 1. júla 2010 sa môžeme stretnúť s novým ekologickým európskym logom „eurlist“, ktorým musia byť označené všetky predbalené biopotraviny v Európskej únii. Logo vystihuje symbol prírody a Európsku úniu. Používanie nového loga sa riadi nariadením Európskej komisie (EK) z 24. marca 2010.

3 

Vykonávať certifikáciu a kontrolu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike je oprávnená spoločnosť Naturalis SK, s.r.o., viac sa dočítate na http://www.naturalis.sk/

Vysvetlenie pojmov:

Produkty a potraviny, ktoré pochádzajú s kontrolovaného a certifikovaného systému ekologického poľnohospodárstva, spracovania a distribúcie sú označované ako Bioprodukt a Biopotravina.

Bioprodukt

Bioprodukt je priamy produkt ekologického poľnohospodárstva (rastlinného alebo živočíšneho pôvodu).

Bioprodukt je napríklad: biomlieko, biomäso, biomrkva, biohrach, bioovocie a pod.

Biopotravina

Biopotravina je potravina, ktorá je vyrobená iba z bioproduktov s použitím povolených zložiek, prídavných látok a technologickými postupmi, ktoré sú ustanovené platnými zákonmi.

Biopotraviny sú napríklad: biomúka, biochlieb, biojogurt a pod.

Okrem týchto hlavných označení sa môžeme stretnúť s Regionálnym označením – Regionálna potravina, označením KLASA, Český výrobek, Česká kvalita, Značka kvality SK, Slovenská potravina.

V súčasnosti sa môžeme stretnúť s geneticky modifikovanými produktami a surovinami, ktoré sa pridávajú do potravinárskych výrobkov, preto je veľmi dôležité spomenúť označenie produktu a potraviny, ktorá neobsahuje geneticky modifikované organizmi – GMO Free, čo znamená, že produkt nie je geneticky modifikovaný, potravina neobsahuje žiadne geneticky modifikované suroviny a látky, napr.

4 

  

 V Slovneskej republike sa kvalita potravín označuje značkou:

 kvalita%20sk

  

V praxi sa môžeme stretnúť s ďalšími označeniami:

s regionálnym označením, ide o výobky, ktoré pochádzajú sú charakterisktické pre konkrétny región, oblasť, či krajinu. Toto označenie má skratku CHZO – Chránené zemepisné označenie (Protected geographical indiction – PGI), ide o označenie,ktorým sa identifikuje výrobok

chzo 

s označením  CHOP -Chránené označenie pôvodu  (Protected designation of origin - PDO) jeoznačenie, ktorým sa identifikuje výrobok pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny, ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi 

chop 

s označením ZTŠ – Zaručená tradičná špecialita (Traditional speciality guaranteed - TSG) je symbol pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ktoré sú výsledkom spôsobu výroby, spracovania alebo zloženia zodpovedajúceho tradičnému postupu pre tento výrobok alebo potravinu alebo sa vyrábajú zo surovín alebo zložiek, ktoré sa tradične používajú

 ztš

Zdroj:

www.biospotrebitel.sk

http://www.vimcojim.cz/magazin/poradna/spravny-nakup/Zaruka-kvality-potravin-oznacenych-logem-Vim,-co-jim__s10014x7558.html

www.naturalis.sk

foto: internet (označené pre opätovné použitie)