redkovka1 (2)

Kde je vôľa, tam je cesta

Žiadné liečenie nepomáha dlhodobo, ak človek nezmení svoj spôsob života, ktorý ho k ochoreniu priviedol.

Stravovanie ovplyvňuje celé naše bytie

Už ste si položili otázku Čo je  zdravie, zdravá výživa? Viete, že správnou životosprávou sa môžete dožiť vysokého veku? Odpovedí môže byť hneď niekoľko, podľa toho z akého uhla pohľadu sa na problematiku pozeráme. My sa spoločne budeme pozerať na ZDRAVIE a ZDRAVÚ VÝŽIVU z pohľadu celostného, holistického.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je zdravie stavom úplného telesného, duševného a sociálneho blaha. Keďže všetko so všetkým súvisí, poďme si spoločne o tom niečo povedať (napísať).

Mnohými štúdiami je preukázané, že zdravá výživa, vhodná pohybová aktivita, zdravý spánok a relax, priaznivý stav emočný a stresový, všetky tieto faktory prispievajú k celkovému zdraviu. Správnym výberom zdravých potravín a ich prípravy môžeme predchádzať vzniku kardiovaskulárnych a cievnych ochorení, vzniku civilizačných ochorení, obezite, cukrovke a mnohých ďalších, môžeme dosiahnuť zlepšenie celkového zdravotného stavu. V mnohých prípadoch nám vie pomôcť nutričný terapeut, výživový poradca, špecialista na zdravú výživu, dietológ alebo ak sme v oblasti zdravej výživy ako sa povie „doma“ vieme si pomôcť aj sami.

Intolerancia na salicyláty

Recepty

Salicyláty patria do skupiny látok, ktoré sa vyskytujú v mnohých potravinách rastlinného pôvodu a tiež v liekoch. Salicyláty sú prírodné látky, ktoré sa nachádzajú v mnohých rastlinách, najmä v ovocí, zelenine, korení a iných rastlinných produktoch.

„ Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“ výrok La Rochefoucaulda
Kontakt : SR  +421 908 464 530 

                 ČR  +420 702 879 871 

                

info@minevita.sk 

Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb a Obchodné podmienky predaja na diaľku

Reklamačný poriadok

Reklamačný formulár

Formulár Odstúpenie od zmluvy

Ochrana osobných údajov 


 

Autorské práva: Celý obsah podlieha autorskému právu, akékoľvek použitie alebo kopírovanie len so súhlasom autora.Janka Blažejová

Janka Blažejová