Metabolický syndróm

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm, označuje sa aj Syndróm X. Metabolický syndróm  je súhrn viacerých zdravotných negatívnych symptómov v organizme, ktoré predstavujú riziko pre vznik metabolických, kardiovaskulárnych a srdcových  ochorení. 

Medzi tieto symptómy  patrí:

1. zvýšený krvný tlak

2. vysoká hladina cukrov – glukózy v krvi (inzulínová rezistencia)

3. nadmerný telesný tuk v oblasti pása

4. zvýšená hladina LDL cholesterolu, celkového cholesterolu, triacylglycerolov v krvi 

5. nízka hladina HDL cholesterolu v krvi  

Spomenuté symptómy  predstavujú zvýšené riziko pre vznik a rozvoj ochorení srdca, cukrovky typ. 2, riziko mŕtvice, aterosklerózy, metabolických porúch a iných civilizačných ochorení.

Ak sa u vás vyskytujú súbežne tri a viac symptómov,  je veľmi pravdepodobné, že sa vás metabolický syndróm týka.

Program poradenstva zahŕňa TU