O mne

Čo ma priviedlo k zdravej výžive.

V živote človeka niekedy nastanú chvíle, ktoré si vyžadujú rýchle rozhodnutia a riešenia. Jedným a zásadným rozhodnutím, ktoré ovplyvnilo a obrátilo naruby môj bežný život bolo ochorenie a následná nutná zmena zamestnania. Pred niekoľkými rokmi mi bola zistená histamínová intolerancia. Začiatky boli veľmi ťažké, symptómy postihli celý môj organizmus, ktoré ma na dlhú dobu vyradili z bežného života.

Zisťovaním a pátraním po informáciách čo to vlastne je citlivosť na histamín som prichádzala na to, že dnešná moderná medicína je zaťažená na liečbu chemickými liekmi.Táto forma liečby ma nepresvedčila, že histamín dostanem pod kontrolu. Postupne som si uvedomovala, že vysokopriemyselne spracované potraviny s obsahom chemických prídatných látok, aditív, chemických farbív, zahusťovadiel, emulgátorov a konzervantov, nie je to, čo mi pomôže, že týmto smerom cesta k uzdraveniu nevedie. Rozhodla som sa zobrať zdravie do vlastných rúk.

Uvedomila som si, že musím spomaliť, ochorenie prijať s pokorou, ubrať zo životného tempa. Určiť si priority, čo je dôležité a čo nie je dôležité, čo chcem dosiahnuť a hlavne ako to chcem dosiahnuť. Nekonečným pátraním po informáciách, výsledkoch vedeckých výskumov, prečítaní množstva odbornej literatúry som zistila, že rozumieť svojmu telu, naučiť sa počúvať čo mi chce povedať, že zmena v jedálničku a stravovacích návykoch, že priemyselne vyrábané potraviny je potrebné nahradiť prírodnými, zdravšími, čerstvými, kvalitnými bez aditív, konzervantov, emulgátorov, zahusťovadiel a inej chémie a zmena celkového životného štýlu sú kľúčom k lepšiemu zdraviu.

Práve tieto moje osobné, praktické a teoretické poznatky rozhodli, akým smerom sa chcem uberať. Dlho som „koketovala“ s možnosťou zmeny v pracovnom živote či vymeniť istotu za neistotu. Po zrelej a racionálnej úvahe padlo rázne rozhodnutie venovať sa tomu čo považujem za zmysluplné a prospešné nielen pre seba, svoju rodinu ale aj pre širokú verejnosť. Po viac ako 33 rokoch som ukončila prácu na zmluvu (TPP) a naplno sa začala venovať zdravej výžive a zdravému životnému štýlu. Táto oblasť je veľmi pestrá, zaujímavá a v súčasnej dobe veľmi aktuálna a žiaduca. K tomu, aby som mohla svoje poznatky, vedomosti a vlastné skúsenosti posúvať a odovzdávať ďalej, bolo potrebné ich „zoficiálniť.“

Získala som vzdelanie v oblasti zdravej výživy, stravovania a výživových smeroch. Som členkov Zväzu ekologických poľnohospodárov PRO-BIO ligy, členkou spoločnosti Aliance výživových poradců, členkou švajčiarskej záujmovej skupiny Schweizerische Interessengemeinschaft Histamin-Intoleranz (SIGHI). Neustále  vzdelávanie sa je pre mňa samozrejmosoťou. 

V súčasnosti pôsobím ako Kvalifikovaný výživový poradca, kód profesie 69-042-N, odborný poradca pre homocystein, poradca pri výbere doplnkov stravy, poradca a konzultant iProbio, spolupracujem s certifikovaným laboratóriom SYNLAB. Hlavným predmetom môjho záujmu je problematika histamínu, potravinových intolerancií a homocysteínu,  pomoc diabetikom pri úprave jedálnička, zápalových ochoreniach čriev a tráviaceho traktu, úprava jedálnička pri ochoreniach žlčníka, pankreasu, pečene, vysokom krvnom tlaku,  prevencia a osveta, prednášková a vydavateľká činnosť. 

Mojim cieľom je prispievať  prírodnými prostriedkami k zlepšeniu zdravia ľudí a vyzdvihovať význam zdravej výživy. Podieľať sa svojou činnosťou, prevenciou, osvtou na znižovaní civilizačných ochorení systematickou výchovou verejnosti a vedením k skutočným hodnotám. Prevencia je vždy lacnejšia ako samotná liečba. Som presvedčená, že cesta, ktorou som sa vybrala je správna a hlavne má zmysel.

                                                                                                                                 Mgr. Janka Blažejová

                                                                                                                        

Skúsenosti

Kvalifikovaný výživový poradca

Profesijnú kvalifikáciu som získala v povolaní Kvalifikovaný výživový poradca, kód profesie 69-042-N v zmysle Národnej sústavy kvalifikácii a zodpovedajúcej úrovne Európskeho rámca kvalifikácie (EQF): 5 . Osvedčenie o získaní profesijnej kvalifikácie ma oprávňuje vykonávať činnosť Kvalifikovaného výživového poradcu na území celej Európy.

Členstvo v Švajčiarskej záujmovej skupine pre intoleranciu histamínu (SIGHI)

Švajčiarska spoločnosť SIGHI je záujmová spoločnosť, ktorej centrom pozornosti je  problematika histamínu, intolerancia na histamín a s histamínom súvisiace ochorenia. Združuje členov, lekársku obec, vedcov a odborníkov na celom svete. Vychádza a pracuje s najnovšími vedeckými poznatkami a štúdiami. Som vďačná, že môžem byť členkov tohto spoločenstva a rozširovať si tak vedomosti v oblasti histamínu o najnovšei vedecké poznatky a praktické skúsenosti.

Výživa detí

Štúdium výživa detí mi poskytla komplexný pohľad na výživu detí vychádzajúci z vedeckých poznatkov vrátane alternatívnych stravovacích ťežimov. Zameriava sa tiež na formy vegetariánstva u detskej populácie a odlišnosti v celkovej výžive všetkých vekových kategórií, teda od kojencov až po adolescentov.

 

Výživa pri cukovke

V roku 2017 som absolvovala školenie Výživa pri cukrovke prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti ATAC spol. s r. o. pod vedením Mgr. Martina Jelínka. Naučila som sa ako sa správne stravovať pri cukrovke 2.typu pri dodržovaní všeobecných pravidiel, ako zostaviť jedálniček tak, aby jedlo zodpovedalo daným pravidlám a zároveň chutilo. V teoretickej rovine som získala vedomosti prečo a ako vzniká cukrovka 2.typu, prečo je cukrovka nebezpečné ochorenie, možnosti vyliečenia pomocou úpravy jedálnička.

Aliance výživových poradcú

Dňa 1.11.2018 som sa stala právoplatných členom prestížnej spoločnosti Aliance výživových poradcú. Aliance výživových poradcú  združuje dietológov, poradcov výživy, poradcov vo wellness centrách, fyzioterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, zdravotné sestry, lekárnikov, pracovníkov vo fitness, pracovníkov v gastronómii a pod.  Zmyslom Aliance a jej činnosti je, aby sa členovia vo svojej praxi riadili Kódexom výživového poradcu, zásadami správneho, kvalifikovaného a etického  poradenstva.

Poradca pre výživu a suplementáciu

V roku 2016 som absolvovala certifikovaný kurz Poradca pre výživu a suplementáciu prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti ATAC spol. s r. o. pod vedením Mgr. Martina Jelínka, ktorého považujem za absolútnu špičku v oblasti praktického komplexného vzdelávania v oblasti zdravej výživy a životného štýlu. Počas štúdia som získala vedomosti v oblasti biochémie potravín, výživových hodnôt potravín, spracovania potravín, redukčnej výživy, detoxikácie, prevencii civilizačných chorôb, alternatívnych smeroch vo výžive, určenia metabolických typov, psychologickej výživy (anorexia, bulímia), fyziológie trávenia a vstrebávanie a stavby vnútorných orgánov. Naučila som sa stravovanie vnímať z holistického celostného pohľadu. V praktickej časti som nadobudla zručnosti ako pracovať s jednotlivými potravinami a kombinovať ich v receptoch pri zostavovaní jedálnička a zároveň vyhodnocovať ich vlastnosti a charakteristiky.

Vegetariánstvo a vegánstvo

V roku 2017 som absolvovala certifikovaný kurz Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti ATAC spol. s r. o. pod vedením Mgr. Martina Jelínka. V teoretickej rovine som získala poznatky čo je to vegetariánstvo, vegánstvo a ich odnože lakto-ovo-vegetariánsto, vitariánstvo, aké sú pozitíva a negatíva tohoto výživového smeru, aké sú pravidlá fungovania metabolizmu. V praktickej časti som získala zručnosti pri zostavovaní jedálnička pre dospelú populáciu a deti, ako nastaviť vegetariánsky jedálniček aby bol vyvážený, aké potraviny uprednostňovať, ako tento výživový smer použiť v prevencii civilizačných ochorení.

Združenie PRO-BIO Liga

V roku 2017 som sa stala členkou združenia PRO-BIO Ligy, ktorá je samostatnou pobočkou najväčšieho českého spolku ekologických hospodárov Svazu ekologických zemědelcú PRO-BIO Šumperk. Poslaním tohto združenia je spotrebiteľskú verejnosť informovať a chrániť, prispievať k zmenám v spotrebiteľských návykoch, zvyšovať ekogramotnosť a prispievať k celoživotnému vzdelávaniu.