GENLABS CZ

 genlabs

       genlabs labor 

Milí priatelia,

úprimne sa teším , že vám môžem dať do pozornosti možnosť genetického vyšetrenia HIT +  ďalších potravinových intolerancií prostredníctvom českej spoločnosti GENLABS CZ, s.r.o, Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 2 , s vlastným laboratóriom, ktorá nám poskytuje také vyšetrenia, ktoré sú na Slovensku buď ťažko dostupné alebo sa vôbec nevykonávajú. GENLABS CZ vykonáva genetické vyšetrenia vo vlastnom laboratóriu Internet DNA kde si môžete tieto testy priamo objednať .

Mnohí z nás prechádzajú ťažkým obdobím resetu zdravia, trpíme intoleranciami, autoimunitnými ochoreniami, alergiami, astmou a dýchacími ochoreniami, kardiovaskulárnymi ochoreniami, vysokým tlakom, vysokým cholesterolom, cukrovkou, a ich kombináciami a pridruženými ochoreniami, mnohí majú zvýšenú hladinu homocysteínu už v mladom veku, dokonca aj deti. V organizme človeka všetko so všetkým súvisí. Ak prehliadame to, čo nám chce organizmus povedať, dochádza k prvým prejavom, ktoré sa snažíme tlmiť voľnopredajnými liekmi, doplnkami stravy alebo navštívime lekára a od neho odchádzame s receptom v ruke, neuvedomujúc si, že tieto prejavy len potláčame a zarábame si na ďalšie zdravotné problémy. O prevencii, osvete sa veľa nehovorí a preto by sme svoje zdravie mali vziať do vlastných rúk a začať práve prevenciou, správnou životosprávou a správnym životným štýlom. Mnohí sa trápime a strácame nádej na uzdravenie, minimálne sa nám prejavy zmiernenia. Pýtame sa, ako dostať ochorenie do remisie, pod kontrolu. Často absolvujeme mnoho vyšetrení, ktoré odhalia príčinu v lepšom prípade, niektoré veľa nevypovedajú, mnohokrát sú povrchné a nedostatočné. Ťažkosti pretrvávajú aj po zavedení zmien v stravovaní, zmien v každodennom živote, často zmeníme zamestnanie v očakávaní, že náš zdravotný stav sa zlepší a ono tie zmeny neprichádzajú a neprichádzajú, dostávame sa do začarovaného kruhu, vzniká tlak na psychiku, čo je dobrá pôda na vznik úzkostí, depresií, beznádej. Vtedy treba začať uvažovať či problém nie je niekde inde, v genetike.

Práve spoločnosť GENLABS CZ nám ponúka genetické vyšetrenia, ktoré nám pomôžu k tomu, aby sme naše zdravotné problémy začali riešiť tým správnym smerom, ak sme vyčerpali všetky možné dostupné prostriedky. Na genetický test nie je nikdy neskoro, práve naopak, mali by sme ich absolvovať čo najskôr. Odporúča sa v rámci prevencie, ak si chceme byť istí, že nemáme predispozície (hlavne, ak sa v rodine vyskytujú niektoré civilizačné ochorenia), na rôzne civilizačné ochorenia, a ak sa prejaví nejaké predispozícia, vieme urobiť opatrenia, ako sa správať, aby ochorenie neprepuklo. Genetické testy sa odporúčajú pri už zistených potravinových intoleranciách – lepok, celiakia, histamínová a laktózová, fruktózová intolerancia, IBS,  genetická predispozácia detoxikácia organizmu, intoleranciách na potraviny a i.

Genetické testy vykonávané spoločnosťou GENLABS CZ spoľahlivo potvrdí  na 100% alebo vylúči predispozíciu ochorenia. Testy vykonávajú buď z krvného séra alebo slín, tzv. Bukálneho steru (bukálne =týkajúce sa tváre a jej sliznice) je ster zo sliznice ústnej dutiny, vďaka ktorému získame pre genetickú analýzu dostatočné množstvo materiálu (buniek) na izoláciu DNA. Z hľadiska náročnosti prevedenia ide o pomerne jednoduchú metódu. V prípade, že ide o test zo sliznice tváre, nie je podmienený osobnou prítomnosťou v laboratóriu, odberovú súpravu zasiela laboratórium na adresu domov, podľa pokynov urobíme odber materiálu a opätovne zasielame do laboratória. Laboratórium materiál spracuje a do 10 dní na našu adresu odosiela výsledok s popisom nálezu a ďalšími odporúčaniami. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že tieto testy mi veľmi pomohli nájsť príčinu mojich ťažkostí.

Výsledok je možné konzultovať priamo s laboratóriom telefonicky, písomne s vedúcim laboratória. Jedinou nevýhodou je, že tieto genetické testy si hradíme sami, na rozdiel od českých poisťovní, ktoré niektoré genetické testy na vlastnú žiadosť preplácajú.

 A teraz niečo o spoločnosti 

Spoločnosť GENLABS, s.r.o. bola založená na začiatku roka 2013. Za cieľ si kladieme najmä doplnenie, skvalitnenie a spresnenie genetických vyšetrení a to za použitia najmodernejších molekulárno-genetických metód a testov. Našou snahou je tiež rozšíriť povedomie širokej verejnosti o význame genetickej diagnostiky a jej prínose v oblasti preventívnej medicíny.

Lekárska genetika je dynamicky sa rozvíjajúci odbor, sledujúci genetické riziká pre vznik najrôznejších vrodených aj získaných ochorení. Dokážeme zistiť genetické odchýlky v genóme jedinca.

Ponúkame vám 35 špecifických genetických testov zameraných na dedične podmienené ochorenia, dedične podmienené metabolické ochorenia, autoimunitné choroby spojené s HLA systémom, multifaktoriálne civilizačné choroby, poruchy krvnej zrážanlivosti atď.

Testy pre verejnosť:

Celiakia

Laktózová intolerancia, HIT, homocystein,

IBS, Detoxikácia organizmu

Leidenská (trombofilná) mutácia

Kožné melanómy

Kardiovaskulárne ochorenie 

a iné 

V prípade otázok, nejasností pokojne kontaktujte:

priamo laboratórium : 

Mgr. Dagmar Bystřická, Ph.D.

Telefon: +420 603 286 725

Email: dagmar.bystricka@genlabs.cz

Email: info@internetdna.cz

alebo Janka Blažejová, t.č. 0908 464 530

email: info@minevita.sk