Poradenstvo k homocysteínu

                              homocystein vyšetrenie homocysteinu                                                     

Videá o vplyve homocysteinu na ľudské zdravie

Referencie klientov

Informácie o produktoch

Informácie o homocysteine 

 sú k dispozícii s možnosťou Zakúpiť produkty

 na: 

 homocystein, Imune Vitality, Homocystein Vitality s betainem, Homocytein vitality s aleo vera 

 

 

Počuli ste už o homocysteíne ?  

Problémy s homocysteínom malo ľudstvo vždy, len sa neobjavovali často a neboli pomenované. Homocysteín bol objavený až v roku 1932 americkým biochemikom Vincentom Du Vigneaudeom, ktorý ho popísal ako toxickú aminokyselinu. Súvislosti medzi kardiovaskulárnymi ochoreniami a homocysteínom dokázal v roku 1962 americký vedec a lekár Kilmer S.McCully. Výsledkom jeho výskumu boli definície dvoch porúch, ktoré súvisia so zvýšenou hladinou homocsteínu v krvi. Ide o geneticky podmienenú príčinu a nedostatok vitamínov strave. Do súčasnosti bolo vydaných viac ako 14 tis. odborných štúdii na tému homocysteín a civilizačné ochorenia. Výskumu homocysteínu sa v Čechách venuje MUDr. Karol Erben, ktorý zásadné poznatky z výskumov zhrnul do publikácie „ Homocysteín, civilizačné choroby a biochemické zdravie“.

Čo je homocysteín?

Homocysteín je aminokyselina, ktorá vzniká pri fungujúcom metabolizme z aminokyseliny methioninu a patrí medzi základné stavebné látky bielkovín. Homocysteín podlieha zložitému metabolizmu, ktorý ovplyvňujú vitamíny. Za pomoci vitamínov skupiny B a kyseliny listovej sa odbúrava na cystein. Homocysteín je pomerne agresívna látka, ak je jeho hladina v krvi príliš vaše zdravie môže byť ohrozené.

Čo ovplyvňuje hladinu homocysteínu v krvi?

Hladinu homocysteínu v krvi zvyšuje život vo veľkých mestách, používanie hormonálnej antikoncepcie, fajčenie, alkohol, strava, ktorá je chudobná na vitamíny skupiny B a kyseliny listovej.

Medzi rizikové skupiny patria fajčiari, ľudia vo veku nad 50 rokov. Ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, tehotné a kojace ženy, vegetariáni a vegani. Ženy, ktoré trpia potratmi, ohrození sú ľudia, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu a kávy, pacienti s chronickým ochorením ľadvín, matky detí s vrodenou poruchou neurálnej trubice.

Aké zdravotné riziká plynú zo zvýšenej hladiny homocysteínu v krvi?

Zvýšená hladina homocysteínu v krvi môže prinášať riziko ochorenia srdca a ciev, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia čriev, autoimunitné ochorenia, dvanástorníkové a žalúdočné vredy, reumatizmus, parkinsonizmus, migrény, chronický únavový syndróm, depresie, demencia vrátane Alzheimerovej choroby, roztrúsenú sklerózu, predčasné pôrody, poruchy plodnosti, potraty, vrodené vývojové vady plodu, alergie, autizmus, osteoporózu, nádorové ochorenia, poruchy imunity, obezitu, diabetes 2.typ, zvýšenie hladiny cholesterolu.

Priebeh poradenstva k homocysteinu s vyšetrením krvi

Poradenstvo je určené klientom, ktorí chcú poznať výšku hladiny homocysteínu v krvi z preventívnych dôvodov.  Odber krvi, laboratórny rozbor krvi  a konzultácia k výsledkom je  v cene poradenstva. 

Výsledky rozboru krvi certifikované laboratórium odosiela Vám ako klientovi alebo poradcovi (poradca je viazaný mlčanlivosťou). Poradca Vás neodkladne kontaktuje a dohodne s Vami stretnutie k výsledkom. 

Poradenstvo s konzultáciou stojí 48,- €

Ako sa objednáte?

Objednáte sa prostredníctvom:

e-mailu: 

blazejovaj@gmail.com

 blazejova@minevita.sk 

blazejova@vitaminyspribehem.cz

alebo na web stránke :

http://vitaminyspribehem.cz/sk/objednavka-blazejova/

telefonicky na tel.č. +421908464530

 

Konzultácia k výsledkom rozboru bez vyšetrenia krvi

Konzultácia je určená tým klientom, ktorí už poznajú hodnotu hladiny homocysteínu v krvi,  zabezpečili si samostatne vyšetrenie krvi v certifikovanom laboratóriu alebo prostredníctvom svojho praktického lekára alebo iného špecialistu a nemajú vedomosti akým spôsobom naložiť s výsledkom, ako  je možné hladinu dostať na fyziologickú úroveň alebo ako si zdravú hladinu homocysteínu udržať.

Konzultácia stojí  31,- € 

 Ako sa objednáte?

Objednáte sa prostredníctvom:

e-mailu: 

blazejovaj@gmail.com

blazejova@minevita.sk 

blazejova@vitaminyspribehem.cz

alebo na web stránke :

http://vitaminyspribehem.cz/sk/objednavka-blazejova/

telefonicky na tel.č. +421908464530

Kde prebieha odber a vyšetrenie krvi?

Krv sa odoberá nalačno, odber a laboratórny rozbor krvi prebieha na odbernom mieste certifikovaného partnerského laboratória.

Prečo treba absolvovať kontrolné vyšetrenie?

Kontrolné vyšetrenie hladiny homocyseínu sa vykonáva spravidla po 6 až 8 týždňoch od predchádzajúceho odberu. Kontrolná hodnota hladiny homocysteínu vypovedá, či je potrebná úprava užívania vitamínov.


Existuje nejaký produkt, ktorý obsahuje všetky tri vitamíny?

Áno, existujú také produkty. Jedným z nich je Homocysteín Vitality s betainem, Homocysteín Vitality s aloe vera , s obsahom vyváženej kombinácie vitamínov skupiny B od českej spoločnosti WETYZO. Produkty Homocystein Vitality vznikli na základe dlhoročných praktických skúseností v prevencii civilizačných chorôb pomocou znižovania hladiny homocysteinu v krvi. Ide o najvyššiu kvalitu surovín, šetrnú výrobu kapsúl a vyváženú kombináciu vitamínov skupiny B, doplnenú o aloe vera a betain. Produkty sa dodávajú aj pre klientov na Slovensku.

Hradí zdravotná poisťovňa rozbor krvi na homocystein?

Rozbor krvi na vyšetrenie homocysteínu zdravotná poisťovňa neprepláca. Lekári ho bežne nepredpisujú.

Viac o homocysteíne a poradenstve k homocysteínu sa dozviete na: http://vitaminyspribehem.cz/sk/o-nas-2/

Kde si môžete  vitamíny zakúpiť?

Vitamíny je možné si zakúpiť  na: http://130.hcy-vitality.sk