Poradenstvo k homocysteinu

Konzultácia je zameraná na vyhodnotenie výsledkov z vyšetrenia hladiny homocysteinu z krvi s cieľom úpravy hladiny homocysteinu na fyziologickú úroveň úpravou stravovania, celkového životného štýlu s odporúčaním zaradenia doplnkov stravy ovplyvňujúcich hladinu homocysteinu v krvi.Miesto odberu materiálu a vyšetrenia Vám odporučíme podľa Vášho bydliska.Odber materiálu a vyšetrenie si klient hradí sám priamo v certifikovanom laboratóriu.

Dostupnosť:nakbližší voľný termín
Cena:35,00 €
ks kúpiť

Popis

Homocysteín ako rizikový faktor vzniku ochorení

 

Cholesterol pozná každý z nás ako rizikový faktor vzniku srdcovocievnych ochorení. Jeho vyšetrenie sa stalo rutinou.  Je to však jediný dôležitý ukazovateľ vzniku rizika civilizačných a kardiovaskulárnych ochorení?

V roku 1932 bola objavená  látka homocysteín americkým biológom Vincentom Du Vigneaudom, ktorý ju nazval toxickou aminokyselinou.  Škodlivosťou homocysteínu sa vo svojich výskumných prácach venoval aj americký lekár a vedec McCully, ktorý  potvrdil, že zvýšená hladina homocysteínu môže mať negatívny dopad na kardiovaskulárny systém a môže byť rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení.

Výsledky svetových výskumov v oblasti homocysteínu sa najviac presadili v 90.tich rokoch minulého storočia. V súčasnosti existuje viac ako 14 000 štúdií na túto tému. V česko-slovenských podmienkach sa výskumu homocysteínu venoval v Prahe MUDr. Karel Erben, ktorý  mnohé poznatky zhrnul do odbornej publikácie „HOMOCYSTEIN a civilizační choroby a biochemické zdraví“. 

Homocysteín je považovaný aj za druhý cholesterol, žiaľ ešte stále je veľkou neznámou v spoločnosti, ba aj pre mnohých lekárov.

Homocysteín je aminokyselina, ktorá vzniká ako medzičlánok v biochemickom cykle pri metabolizme proteínov. Metabolizmus Hcy prebieha dvoma spôsobmi, a to remetyláciu alebo transsulfuláciou.

Na správnu premenu Hcy na neškodnú látku, je potrebné, aby sme mali dobrú výbavu vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej a enzýmov podieľajúcich sa na premene Hcy.

Pri nesprávnej premene Hcy vznikajú nasledovné poruchy:

1.Homocystinúria – ide o geneticky podmienené ochorenie, vyskytuje sa u ľudí v pomere 1:340000. Pri tomto ochorení dochádza k hromadeniu Hcy v krvi a v moči.

2. Hyperhomocysteínemia (hyHcy) vzniká v dôsledku nesprávneho zloženia stravy a životného štýlu, užívanie niektorých liekov, napr. hormonálnej antikoncepcie, znižovanie tvorby žalúdočnej kyseliny, tráviace problémy, fajčenie, káva, alkohol, vegánska a vegetariánska strava, stres, ochorenia pečene a obličiek, vysoká konzumácia tukov a cukrov, zápalové ochorenia čriev, nedostatok vitamínov, najmä skupiny B - hlavne B2, B6, B12 a kyseliny listovej (B9) a minerálov, stav črevnej mikroflóry, enzymatické poruchy a i.

Prečo vznikajú zdravotné prejavy?

Metabolická premena homocysteínu je staršia ako ľudstvo samo a vznikla za úplne iných životných podmienok ako žijeme v dnešnej dobe. Chemická premena homocysteínu vznikla mnoho miliónov rokov pred vznikom ľudského rodu. Premena homocysteínu na neškodnú látku je teda pevne geneticky daná a preto nemá schopnosť prispôsobiť sa novým súčasným životným nárokom, ktoré sa snažíme na neho klásť.

 

Aké ochorenia môže spôsobiť zvýšená hladina Hcy

Ak je hladina homocysteínu vyššia, stáva sa zdravotným problémom. Často ani netušíme, že môžeme mať zvýšenú hladinu homocysteínu, pretože nebolí.  Upozorní na seba prepuknutím zdravotných prejavov. Poznať hladinu homocysteínu by mal každý z nás.

Zvýšená hladina Hcy silne ovplyvňuje srdcovocievny systém, podporuje vznik aterosklerózy, ischemickú chorobu srdca, infarkt myokardu, srdcovú arytmiu, vady srdca, zápal ciev. Odborníci však hovoria, že mechanizmus však nie je doposiaľ známy (Cai). Postihuje centrálnu nervovú sústavu. Negatívne ovplyvňuje proces učenia, pamäte, podporuje vznik Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby (Petrovič, Patočka). Podieľa sa na vzniku únavy, migrén, depresií, neuróz, chronickej únavy.

Je preukázané, že zvýšená hladina Hcy negatívne ovplyvňuje plodnosť ako ženskú, tak aj mužskú, kvalitu spermií. So zvýšenou hladinou Hcy sú spájané predčasné pôrody, potraty, poškodenie plodu, dawnov syndróm, ráštep chrbtice, pery, poškodenie neurálnej trubice.

U detí, ktoré sa narodili s homocystinúriou sa prejavujú psychomotorické poruchy, krátkozrakosť, epilepsia, osteoporóza, problémy s učením a pamäťou.

V súčasnosti prebiehajú výskumy či hyHcy môže mať vplyv na vznik alergií, astmy.

 

Ako zistíme, akú máme hladinu Hcy.

Hladinu Hcy zistíme odberom krvi v certifikovanom laboratóriu. Toto vyšetrenie žiaľ zdravotné poisťovne nepreplácajú a ani ho lekári nepredpisujú. Vyšetrenie si hradí klient priamo v laboratóriu. Ceny laboratórií sú odlišné, pohybujú sa od 5,- do 20,- . Vyšetrenie je vhodné ako prevencia, odporúča sa najmä  u ľudí, ktorí trpia na vysoký krvný tlak, majú cievne ochorenia, diabetes mellitus, kardiovaskulárne a neurologické ochorenia, tráviace problémy, ochorenia pečene a žlčníka, vedú nezdravý životný štýl, majú nedostatok vitamínov a minerálov.

V čom spočíva zníženie hladiny Hcy na fyziologickú úroveň.

Zníženie Hcy je celkom lacné a jednoduché. Je až také jednoduché, že farmaceutický priemysel nejaví záujem o riešenie tejto problematiky. Zníženie Hcy spočíva v nastavení na vitamínovú kúru vitamínmi skupiny B - B6, B12 a kyseliny listovej, betaínu, cholínu , omega – 3 mastných kyselín v správnom pomere k zistenej hladine Hcy v krvi. Nie je to však len o doplnení vitamínov a minerálnych látok. Zníženie hladiny Hcy si vyžaduje celkovú úpravu stravovania a celkového životného štýlu. 


V prípade otázok som k dispozícii na tel.č. 0908 464 530 

*Právna doložka: Všetky informácie o Zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny alebo výživových doplnkov prípadne jej liečivých účinkoch. Tento produkt je doplnok stravy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek.