Poradenstvo k homocysteinu

Konzultácia je zameraná na vyhodnotenie výsledkov z vyšetrenia hladiny homocysteinu z krvi s cieľom úpravy hladiny homocysteinu na fyziologickú úroveň úpravou stravovania, celkového životného štýlu s odporúčaním zaradenia doplnkov stravy ovplyvňujúcich hladinu homocysteinu v krvi.Miesto odberu materiálu a vyšetrenia Vám odporučíme podľa Vášho bydliska.Odber materiálu a vyšetrenie si klient hradí sám priamo v certifikovanom laboratóriu.

Dostupnosť:nakbližší voľný termín
Cena:60,00 €
ks kúpiť

Popis

Homocysteín ako rizikový faktor vzniku ochorení

 

Cholesterol pozná každý z nás ako rizikový faktor vzniku srdcovocievnych ochorení. Jeho vyšetrenie sa stalo rutinou.  Je to však jediný dôležitý ukazovateľ vzniku rizika civilizačných a kardiovaskulárnych ochorení? Podrobnejšie informácie 

Komplexné poradenstvo k HCY

Cena 60,- €

Program zahŕňa:

1.vyšetrenie hladiny Hcy , vitamínu D, B9, B12 , príp. B6 (klient si hradí priamo v laboratóriu)

2. osobnú anamnézu

3. analýzu jedálnička a stravovacích návykov

4. úpravu jedálnička a diétnych opatrení s ohľadom na stravovacie obmedzenia a dosiahnuté výsledky meraní

5. konzultáciu k výsledkom + odporúčania, návrh doplnkov výživy podľa hladiny Hcy, v prípade potreby odporúčanie na genetické vyšetrenie enzýmov MTHFR

 

V prípade otázok som k dispozícii na tel.č. 0908 464 530