Konzultácia k vyšetreniu hladiny homocysteinu


Komplexné poradenstvo k HCY

Cena  80,- €

Program zahŕňa:

1. pomoc pri sprostredkovaní vyšetrenia hladiny Hcy, prípadne objednania poradcom ,  podľa potreby vitamínu D, B9, B12 , príp. B6 (klient si hradí priamo v  certifikovanom laboratóriu SYNLAB s odbernými miestami v Bratislave, Púchove, Košiciach a Prešove), v iných mestách podľa pôsobenia certifikovaného laboratória.

2. osobnú anamnézu

3. analýzu jedálnička a stravovacích návykov 

4. úpravu jedálnička a diétnych opatrení s ohľadom na stravovacie obmedzenia a dosiahnuté výsledky meraní 

5. konzultáciu k výsledkom + odporúčania, návrh doplnkov výživy podľa nameranej hladiny Hcy, v prípade potreby odporúčanie na genetické vyšetrenie enzýmov MTHFR

 

Odporúčanie doplnkov stravy  bez Komplexného poradenstva

V prípade, že klient nemá záujem o Komplexné poradenstvo a má záujem len o úpravu/odporúčanie doplnkov stravy v zmysle vyhodnotenia merania hladiny Hcy, táto služba je spoplatnená sumou 25,- €, služba zahŕňa pomoc pri sprostredkovaní, prípadne objednanie na vyšetrenie poradcom a inštrukcie k výsledkom merania hladiny Hcy.

Vyšetrenie sa vykonáva v certifikovanom laboratóriu SYNLAB s odbernými miestami v Bratislave, Púchove, Košiciach a Prešove), v iných mestách podľa pôsobenia certifikovaného laboratória. 

Upozorňujeme však, že v takomto prípade, bez komplexného celostného prístupu k nameranej hladiny Hcy nemusia  mať odporúčania žiaduci efekt.  

 

Sprostredkovanie vyšetrenia hladiny Hcy v certifikovanom labolatóriu

V prípade, že klient má záujem len o sprostredkovanie služby poradcom merania Hcy v certifikovanom laboratóriu SYNLAB, služba je spoplatnená sumou 20,- € s platbou vopred pred samotným vyšetrením.Odber materiálu a vyšetrenie si klient uhrádza priamo v laboratóriu.

Vyšetrenie sa vykonáva v certifikovanom laboratóriu SYNLAB s odbernými miestami v Bratislave, Púchove, Košiciach a Prešove), v iných mestách podľa pôsobenia certifikovaného laboratória (nie SYNLAB) si vyšetrenie klient zabezpečuje sám . 

Upozorňujeme však, že v takomto prípade samotné meranie  bez ďalšej práce s výsledkom merania nemusí spĺňať  účel. 

Upozornenie:

Odporúčané doplnky stravy s obsahom vitamínov a minerálnych látok je klient povinný konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, lekárom špecialistom, onkológom, praktickým lekárom, dietológom, špecialistom na výživu, kvalifikovaným výživovým poradcom.  

Odporúčané vitamíny a minerálne látky nenahrádzajú liečebný režim, dodržujte preto liečebný režim stanovený lekárom, lekárom špecialistom, onkológom, lekárom na liečebnú  dietológiu.