Stravovací režim pri metabolickom syndróme

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm, označuje sa aj Syndróm X. Metabolický syndróm je súhrn viacerých zdravotných negatívnych symptómov v organizme, ktoré predstavujú riziko pre vznik metabolických, kardiovaskulárnych a srdcových ochorení.

Medzi tieto symptómy patrí:

1. zvýšený krvný tlak

2. vysoká hladina cukrov – glukózy v krvi (inzulínová rezistencia)

3. nadmerný telesný tuk v oblasti pása

4. zvýšená hladina LDL cholesterolu, celkového cholesterolu, triacylglycerolov v krvi

5. nízka hladina HDL cholesterolu v krvi  

 

Cieľom je dosiahnuť zníženie rizikových faktorov pre vznik civilizačných ochorení- cukrovky 2. typu, obezity, kardiovaskulárnych ochorení, metabolických ochorení a ochorení srdca. 

Cena: 80,- €

Zameriame sa na :

osobnú anamnézu

príčiny vzniku ťažkostí

analýzu stávajúceho stravovacieho režimu

navrhneme úpravu stravovacieho režimu

zameriame sa na formy úpravy a prípravy jedla

zameriame sa na vhodné a nevhodné potraviny

doplnkové odporúčania