Ponuka ďalších služieb

Ponuka ďalších služieb

Samostatné služby alebo ich kombinácia s jednotlivými programami.

1.Vypracovanie jedálnička na 3 dni                                                               27,-€

2.Vypracovanie jedálnička na 7 dní, cena                                                     50,-€

3.Starostlivosť o klienta po dobu 3, 6 a 12 mesiacov (služba nadväzuje na základnú starostlivosť).

Cena dohodnutá individuálne

4. Prednášková činnosť (workshop, seminár, beseda)– téma a cena podľa dohody

5. Meranie krvného tlaku

Cena 3,- €

6. Meranie krvného tlaku + konzultácia k výsledku

Cena 10,- €