Ponuka ďalších služieb

Ponuka ďalších služieb

Samostatné služby alebo ich kombinácia s jednotlivými programami.

1.Vypracovanie jedálnička na 3 dni                                                               33,-€

2.Vypracovanie jedálnička na 7 dní, cena                                                     55,-€

3.Starostlivosť o klienta po dobu 3, 6 a 12 mesiacov (služba nadväzuje na základnú starostlivosť od 1. konzultácie). 

Cena  3 mesiace 50,- €/ mesiac

Cena  6 mesiacov 45,- €/mesiac

Cena 12 mesiacov  40,-€/mesiac 

4. Prednášková činnosť (workshop, seminár, beseda)– téma a cena podľa dohody

5. Meranie krvného tlaku

Cena 3,- €

6. Meranie krvného tlaku + vyhodnotenie výsledku, odporúčania

Cena 10,- €

7. Poradenstvo na žiadosť klienta v  mimopracovné dni a sviatky príplatok 20,- €