Ponuka ďalších služieb

Ponuka ďalších služieb

Samostatné služby alebo ich kombinácia s jednotlivými programami.

1.Vypracovanie jedálnička na 3 dni                                                               33,-€

2.Vypracovanie jedálnička na 7 dní,                                                              55,-€

3.Starostlivosť o klienta po dobu 3, 6 a 12 mesiacov (služba nadväzuje na základnú starostlivosť od 1. konzultácie). 

Cena   50,- €/ mesiac

4. Komunikácia prostredníctvom WhatsApp,  po telefóne 45 min, e-mailom       

Cena   30,- € 

5. Prednášková činnosť – celodenný workshop  (v cene občerstvenie)   

Cena  95,- € osoba

prednáška, beseda  do 2-2,5 hod

Cena  180,- € + cestovné náklady 0,50€/km

6. Poradenstvo na žiadosť klienta v  mimopracovné dni a sviatky príplatok  + 20,- € k základnej cene služby