Ponuka ďalších služieb

Ponuka ďalších služieb

Samostatné služby alebo ich kombinácia s jednotlivými programami.

1.Vypracovanie jedálnička na 3 dni                                                               33,-€

2.Vypracovanie jedálnička na 7 dní,                                                              55,-€

3.Starostlivosť o klienta po dobu 3, 6 a 12 mesiacov (služba nadväzuje na základnú starostlivosť od 1. konzultácie). 

Cena   50,- €/ mesiac

koučing online, WhatsApp, alebo po telefone   30 min/1 x v mesiaci      

Cena   25,- € 

4. Prednášková činnosť (workshop, seminár, beseda)

celodenný workshop         

Cena  95,- € osoba

prednáška, beseda  do 2-3 hod

Cena  150,- € + cestovné náklady 0,50€/km

5. Poradenstvo na žiadosť klienta v  mimopracovné dni a sviatky príplatok  + 20,- € k základnej cene služby