Stravujeme sa prirodzene zdravo?

Stravujeme sa prirodzene zdravo?

Málokedy sa zamýšľame nad tým, čo máme na tanieri, z akých potravín sa skladá jedlo, ktoré sme si naservírovali. A už vôbec nie nad tým, ako vyzerala strava našich predkov v porovnaní so stravovaním človeka v dnešnom zmodernizovanom svete a aký je medzi nimi rozdiel. Zásadný rozdiel v zložení potravín, ktoré mali k dispozícii naši predkovia je, že doslova všetky potraviny boli v biokvalite, teda prirodzené a poskytujúce všetky výživné látky. Živočíšne produkty pochádzali zo zvierat chovaných na pastve, vo voľnom výbehu v prírode, kde sa pásli. Malo by byť teda celkom jasné, že mäso pochádzajúce z dnešných veľkochovov, chovu zvierat v zajatí obsahuje veľa cudzorodých látok, ako rôzne chemikálie, hormóny, antibiotiká a pesticídy a ktoré je pri ďalšom spracovaní ďalej znehodnocované ožarovaním, ktoré má zabezpečiť predĺženie jeho trvanlivosti, nie je pre ľudí kvalitnou prirodzenou potravinou. Zvieratá vo veľkochovoch bez prístupu voľného výbehu a pastvy sú navyše vystavované veľkému utrpeniu a sú kŕmené neprirodzenou potravou, vrátane obilia, ktoré slúži na ich rýchle vykŕmenie. Mäso pochádzajúce zo zvierat z veľkochovov má zmenený profil mastných kyselín, s neprirodzene vysokým obsahom omega 6-mastných kyselín a takmer žiadnymi omega-3 mastnými kyselinami, ktoré sa nachádzajú v mäse divoko žijúcich zvierat a zvierat chovaných na pastve vo voľnej prírode. Žiaľ, to isté platí aj pre ryby, ktoré sú chované v umelých chovných staniciach a aquakultúrach. Dobré zdravie a dlhovekosť nám neposkytnú ani geneticky upravované potraviny a chemicky ošetrované plodiny, ktoré sú pestované vo vyčerpanej pôde chudobnej na minerálne látky a teda plodina nemôže poskytovať ani dostatok vitamínov, pretože práve minerálne látky potrebuje na to, aby mohla syntetizovať vitamíny. Potešujúce je to, že existujú aj poctivý farmári, chovatelia a pestovatelia, ktorí chovajú zvieratá v humánnych podmienkach, vo voľnom výbehu s prístupom k pastve. Vyrábajú potraviny, zeleninu a ovocie pestujú v eko kvalite. Produkty z ekologického poľnohospodárstva si môžeme zaobstarať priamo na farmách, kde sa môžeme aj presvedčiť aký wellness majú zvieratá, v predajniach priamo u poľnohospodárov a chovateľov, v predajniach zameraných na predaj čo najprirodzenejších potravín -Bio kvalita, na farmárskych trhoch a čoraz viac v e-shopoch. Dostupné je aj mäso z divokožijúcich zvierat, napr. zverina, mäso z pštrosa, ktorý je chovaný na Slovensku na farmách s voľným výbehom. Dostupné, aj keď nie tak, ako by sme si predstavovali sú aj ryby, ktoré boli ulovené vo voľnom mori a spracované priamo na mori hneď po výlove. K dispozícii máme už aj eko zeleninu a ovocie. Nutrične bohaté mäso, zelenina a ovocie vypestované v ekologickej pôde nás viac zasýti ako komerčné potraviny, teda potrebujeme menšie množstvo na zasýtenie. Rozdiel medzi vysoko priemyselne spracovanými, rafinovanými a na výživné látky chudobnými potravinami, polotovarmi, nápojmi a jedlami z rýchleho občerstvenia a potravinami z ekologického poľnohospodárstva je nielen v zložení a obsahu výživných látok, obsahu vitamínov a minerálnych látok, profilu mastných kyselín, ale aj v cene. Potraviny, mäso, ovocie a zelenina z ekologického poľnohospodárstva sú o čosi drahšie. Skutočnosť je však taká, že čoraz viac finančných prostriedkov vynakladáme na vysokopriemyselne, rafinované potraviny. Ich permanentná konzumácia predstavuje riziko vzniku potravinových alergií a intolerancií, zápalov v organizme, oslabený imunitný systém, riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb, čo si vyžaduje konvenčnú liečbu syntetickými liekmi s mnohými vedľajšími účinkami. Čoraz častejšie ľudia vynakladajú obrovské finančné prostriedky za syntetické lieky na predpis ale aj voľný predaj. Okrem toho každý musí prispievať na zdravotné poistenie. Ak si spočítame, koľko prostriedkov vynaložíme za potraviny, ktoré síce zasýtia, ale neposkytnú potrebnú výživu organizmu, koľko prostriedkov vynaložíme v lekárni za syntetické lieky a koľko prostriedkov mesačne odvádzame do zdravotnej poisťovne, musíme prísť k názoru, že je asi lacnejšie uprednostňovať zdravé, prirodzené potraviny, ovocie, zeleninu, mäso z ekologického poľnohospodárstva, pretože ich skonzumujeme menej ako tých konvenčných a ich konzumáciou zabezpečíme organizmu potrebnú výživu, vitamíny, minerálne látky, profil mastných kyselín, fytonutrientov, antioxidantov a zároveň chránime svoje zdravie pred rizikom vzniku zdravotných problémov. Je len na nás, na každom jednotlivcovi akou cestou sa bude uberať.

A na záver jeden citát:

„Choroby neprídu na nás z jasného neba, ale sa vyvinú z našich každodenných hriechov proti prírode. Keď ich počet prekročí istú hranicu, prepuknú nečakane a prudko.“ — Hippokratés