Civilizačné ochorenia - ochorenia blahobytu

Civilizačné ochorenia - ochorenia blahobytu

Každý z nás sa už stretol s pojmom civilizačné ochorenia. Ochorenia, ktoré patria do tejto skupiny ochorení sú v spoločnosti, medzi pacientmi, v rodine, medzi známymi čoraz viac diskutované. Civilizačné ochorenia sa netýkajú len staršej generácie, postihujú aj mladých ľudí.

Civilizačné ochorenia je všeobecné pomenovanie pre súhrn ochorení, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v priemyselne vyspelých západných krajinách. Odborníci ich nazývajú aj ochoreniami blahobytu alebo ochoreniami modernej vyspelej doby. Patria sem poruchy zdravia, ktoré vznikajú alebo sa šíria a spúšťajú v podmienkach moderného civilizovaného sveta.

Problémom je, že spočiatku nemusia na seba upozorňovať, neprejavujú sa nijakými symptómami a ťažkosťami, a teda o nich nevieme. Ak aj zaznamenáme , že sa s nami niečo deje, do istej miery si to nepripúšťame, neriešime. Preto civilizačné ochorenia nesú prívlastok „tichí zabijaci“. Na strane druhej, tieto ochorenia, ak sa už prejavia symptómami, môžu spôsobiť nezvratné poškodenie mnohých systémov v organizme.

Ochorenia modernej doby existujú už veľa rokov. V súčasnosti panuje medzi odborníkmi nezhoda v tom, ktoré ochorenia by mali byť zaradené medzi civilizačné ochorenia. Výskum v tejto oblasti stále prebieha, zoznam sa rozširuje a nemusí byť konečný. Donedávna sa medzi civilizačné ochorenia radili kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, obezita, diabetes 2. typu, onkologické ochorenia či zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridov. O týchto ochoreniach sa hovorí najčastejšie. Podľa najnovších odborných názorov ide o viaceré ochorenia a to: kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia srdca, diabetes mellitus 2.typu, nadváha a obezita, demencia, onkologické ochorenia, psychické poruchy, poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia a mentálna bulímia), osteoporóza, degeneratívne ochorenia, Alzheimerova choroba, niektoré ochorenia kože (ekzémy, dermatitídy), alergie, potravinové intolerancie, tráviace ťažkosti a dokonca zubný kaz.

Aj napriek tomu, že žijeme v dobre medicínskeho rozvoja, civilizačných ochorení stále pribúda. Vyvstáva otázka, ako je to možné, že v dobre rozvinutej industriálnej spoločnosti a medicínskeho rozvoja sú ochorenia na vzostupe. Dôvod je jednoduchý a dá sa ľahko vysvetliť. Človek je súčasťou prírody. Moderný životný štýl spôsobil, že ľudia sa odklonili od zákonitostí prírody a ľudský organizmus sa dostáva do prermanentnej nerovnováhy, stresu, čo môže viesť k vzniku mnohých ochorení.

Aké sú príčiny, prečo vznikajú civilizačné ochorenia?

Životné podmienky, v ktorých sa ľudia v súčasnosti nachádzajú sú hlavnou príčinou vzniku rôznych civilizačných ochorení, hovoríme im aj ochorenia z blahobytu. Mnohí pokladajú tieto podmienky za veľmi priaznivé so širokými možnosťami, avšak skutočnosť je taká, že nie sú práve veľmi pozitívne naklonené zdravému životnému štýlu. Názory sa rôznia podľa toho, aký máme uhol pohľadu na tento závažný spoločenský problém. Moderný človek žije v nadbytku a práve tento nadbytok je príčinou vzniku mnohých ochorení. Nie teda nedostatok, ale nadbytok. Máme priveľa nielen materiálnych vecí, ale aj akútneho a dlhodobého stresu, čoraz častejšie sme unavení, vyčerpaní, vedieme sedavý spôsob života. Stali sme sa pohodlnými, máme nedostatok pohybu, fyzickej aktivity, chýba nám kvalitný spánok, nevieme relaxovať a odpočívať. Pobyt na čerstvom vzduchu sme vymenili za televízne obrazovky, počítače, smartfóny, prestali sme priamo komunikovať so svojim okolím. Prirodzené jedlo sme vymenili za vysoko priemyselne spracované potraviny, rýchle občerstvenie, stravovanie v reštauráciách a kantínach. Duchovné hodnoty, zdravé sociálne kontakty sme vymenili za konzumný život, zhromažďovanie financií a majetku, budovanie kariéry, pracoviská v uzatvorených neprirodzených budovách, život vo veľkomestách znečistených prachom, exhalátmi, výfukovými plynmi. Pod ochorenia, ktoré vznikajú nezdravým životným štýlom sa podpisujú aj ďalšie rizikové faktory, ako napríklad hlukové znečistenie, toxická záťaž ovzdušia, nadmerná spotreba cukru a bielej múky, tukov, konzumácia alkoholu a fajčenie, elektromagnetický smog, psychosociálne faktory, nedostatok sociálnych kontaktov, osamelosť, najmä u starších ľudí, tlak na výkon a psychickú odolnosť a tiež ochorenia z povolania. Medzi rizikové faktory možno zaradiť aj slabú zdravotnú gramotnosť obyvateľstva, nedostatočnú preventívnu a osvetovú činnosť. Chýba výchova mladej generácie aj dospelých a seniorov v oblasti zdravého životného štýlu, stravovania, stravovacích návykov, potravinovej gramotnosti. Rodičia by už od útleho veku mali viesť svoje deti k zdravému stravovaniu a starostlivosti o celkové zdravie.

Aké sú následky civilizačných ochorení?

Podľa najnovších štatistických údajov len v r. 2021 zomrelo v dôsledku civilizačných ochorení 40 miliónov ľudí, polovica z nich nedosiahla vek 65 rokov. Toto číslo je alarmujúce a ak sa niečo nezmení, je predpoklad, že toto číslo sa bude opakovať, ak nie zvyšovať aj v nasledujúcich rokoch. Civilizačné ochorenia predstavujú rôzne dôsledky či obmedzenia. Často dochádza k nevyhnutnej zmene v stravovaní a stravovacích návykoch, k pohybovému obmedzeniu, zmene zamestnania alebo aj strate zamestnania, predčasnému odchodu do dôchodku alebo odchodu do invalidného dôchodku, častejšej práceneschopnosti a s tým súvisia aj sociálne dôsledky, napr. zmena kvality života a celkového životného štandardu, zmena vo výške príjmu. Medzi ďalšie patria časté návštevy lekárov a rôznych špecialistov, hospitalizácie, nadspotreba chemických liekov. Ak liečba zlyhá dochádza k skráteniu života. Medzi následky možno zaradiť aj neustále sa zvyšujúce náklady na zdravotnú starostlivosť.

Ako sa môžeme starať o svoje zdravie a predchádzať civilizačným ochoreniam?

V prvom rade treba, aby sme si uvedomili aký vedieme osobný a pracovný život, prehodnotili postoj k sebe samému, zamysleli sa nad zložením svojho jedálnička, stravovacích návykov a celkového životného štýlu. Zdravý životný štýl predstavuje súhrn faktorov, ktorými môžeme pozitívne ovplyvňovať svoje zdravie a zdravie svojej rodiny. Patrí sme pestrá, prirodzená, vyvážená a plnohodnotná strava s obsahom potrebných výživných látok (bielkovín, zdravých tukov, sacharidov) , vitamínov, minerálnych látok, bohatá na ovocie a zeleninu, celozrnné výrobky, strukoviny, kvalitné živočíšne produkty, ako mäso, divoké ryby, vajíčka, kyslomliečne produkty, vlákninu, tekutiny. Orientovať by sme sa mali na nespracované potraviny, jednodruhové potraviny a potraviny z ekologického poľnohospodárstva. Medzi ďalšie faktory patrí: neprejedať sa, jesť pravidelne a v pokoji bez stresu, častejšie a menších porciách. Mali by sme si udržiavať zdravú telesnú hmotnosť, dopriať si kvalitný spánok, relax, pobyt na čerstvom vzduchu, primeranú pohybovú aktivitu, udržiavať spoločenský a sociálny kontakt, sústrediť sa na skutočné hodnoty v živote, tešiť sa z maličkostí, usmievať sa a pozitívne myslieť.

cvičenie