Homocystein a civilizačné ochorenia

Homocystein a civilizačné ochorenia

Pozývame Vás na stretnutie a prednášku HOMOCYSTEIN A CIVILIZAČNÉ OCHORENIA, ktorá sa uskutoční dňa 26.februára (streda) 2020 o 16.30 hod v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici (budova SPŠ).

homocysteín, homocystein  

            Podujatie je zamerané na rizikové faktory vzniku civilizačných a kardiovaskulárnych ochorení. Ako predchádzať prepuknutiu ochorení a v čom spočíva prevencia, tiež sa budeme zaoberať faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie, napr. cholesterolom, homocysteinom, priemyselne spracovanou stravou, pridanými látkami v potravinách a ich vplyvom na rozvoj civilizačných ochorení, či praktickými odporúčaniami. Na záver je naplánovaná diskusia.

            Prednášku povedie Mgr. Janka Blažejová, ktorá je pacientkou HIT (histamínová intolerancia), výživovou poradkyňou a odbornou poradkyňou pre homocystein (všeobecný ukazovateľ celkového zdravotného stavu).

            Prosíme záväzne nahlásiť Vašu účasť u Mgr. Dominiky Galomičovej, tel. číslo: 042/ 42 62 109, mail: dominika.galomicova@pospb.sk. Prednáška sa uskutoční pri minimálnom počte 10 záujemcov. Účastnícky poplatok: 5 €.

            Organizátori: MINEVITA v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.